Kalkulace on-line Eshop oken

Historie plastových oken a jejich implementace I

Plastová okna výrazným způsobem ovlivňují naše životy. Jsou to maličkosti, které určují charakter našich domovů, proměňují interiér i exteriér a tak určují ráz měst. Bez plastových oken už si málokdo dokáže představit pohodlný život založený na luxusu, který si může dovolit každý z nás.

Dům s plastovými oknyPlastová okna jsou funkčním, vysoce ekologickým, neméně ekonomickým a v neposlední řadě estetickým prvkem našich domácností. Dobu, kdy plastová okna ovládla trh, si jistě každý z nás pamatuje, přestože se tento proces transformace - hromadného nahrazování dřevěných okenních rámů plastovými, odehrál v našich končinách mnohem později, než jinde ve světě. Podobu předchůdců plastových oken si každý dobře pamatuje. Ale jak to vlastně bylo s vynálezem plastových oken?
 
Téměř všechna okna a dveře, které dnes můžete na trhu sehnat, jsou vyrobeny z PVC. A má to svůj dobrý, hlavně ekonomický důvod. Produkce plastových oken je o poznání méně nákladnější než výroba těch klasických, vyrobených ze dřeva. Ale to by jako důvod masové výměny starých typů okenních rámů za nové nestačilo. 
 
Plastová okna jsou extrémně odolná a přitom lehká, jsou vyrobena z materiálů, které je činí odolnými vůči vnějším vlivům a navíc ulehčují manipulaci s nimi v procesu výstavby. Materiál, ze kterého je převážná část plastových oken vyrobena – PVC (polyvinyl chloride) byl ale, jak už to s velkými vynálezy v historii lidstva bývá, objeven úplnou náhodou. 
 
A k této ohromné náhodě došlo dokonce ne jednou, ale hned dvakrát! Poprvé měl objev na svědomí francouzský chemik Henry Victor, podruhé k objevu univerzálního a odolného materiálu došlo v Německu. K patentování tohoto úžasného materiálu, který sice v dnešní době vidíme všude kolem, a stal se pro nás natolik běžnou součástí našich životů, že už jeho speciálnost ani nevnímáme, došlo až mnohem později.