Kalkulace on-line Eshop oken

Historie plastových oken II

Téměř kamkoliv se dnes podíváte, uvidíte je. Staré i novější budovy, vysoké i nízké, levné i luxusní. Skoro všude dnes narazíte na plastová okna. Rozdíl mezi těmi dřevěnými a jejich plastovou alternativou oko laika na první pohled asi nenajde.

Plastová a dřevěná oknaJe tedy možné, že to, o čem jste si byli tak jisti, že je to staré dobré okno s dřevěným rámem, je ve skutečnosti okno plastové, jehož podoba je k nerozeznání od té původní. Začátek výroby plastových oken můžeme datovat někdy do období padesátých let dvacátého století. V té době se totiž začala vyrábět okna s úplně jednoduchými, jednokomorovými profily, které byly ještě bez výztuh. Technologie se ale v polovině minulého století začaly rozvíjet s neuvěřitelnou rychlostí a tak docházelo k rychlému zdokonalování původních postupů i materiálů.

Důležitým aspektem při vývoji nových materiálů i způsobů jejich konkrétního zpracování hrála roli samozřejmě úspora energie. Ekonomický a ekologický aspekt je dodnes jednou z nejvyhledávanějších výhod tohoto druhu oken. Svět z plastových oken šílel, Československo ale pokulhávalo. Všude byla okna s dřevěnými rámy a o nějaké úspoře energie nemohla být během tehdejších tuhých zim ani řeč.

V sedmdesátých letech došlo k určitému pokroku. To když se začalo ve velkém s implementací konstrukčního řešení oken tak, jak je vlastně známe dnes. To znamená okna s dvoukomorovými profily s dorazovým těsněním. Ve funkčnosti se ale ještě pořád nemohly srovnávat s těmi dnešními, i když to byl samozřejmě velký krok vpřed. Fyzikálně mechanická omezení takových oken ale byla nezanedbatelná a jejich následkem docházelo k rychlému puchření oken, což nutně vedlo k nepříliš ekologické, natož pak ekonomické časté výměně oken.

Až o dekádu později, s vynálezem středového těsnění oken, se dalo mluvit o jakési ochraně před nepříznivými klimatickými vlivy za pomoci oken vybavených tímto novým řešením starého problému. Začala éra výstavby panelových domů, kde se toto těsnění využilo ve velkém.