Kalkulace on-line Eshop oken

Nedejte pouze na reklamu při výběru nových plastových oken!

Plánujete výměnu starých oken za nová plastová? Přečtěte si rozhovor s technickým ředitelem výroby českých plastových oken.

Dnes jsme si pro Vás připravili velmi zajímavý rozhovor s technickým ředitelem výroby českých plastových oken Ing. Romanem Čermákem z firmy STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s.

 

„Kolikati komorový profil byste doporučil našim čtenářům, kteří plánují výměnu starých oken za nová plastová?“

„Vybírat vhodný profil plastových oken pouze podle počtu komor je velmi zavádějící. Dobré tepelně-technické vlastnosti oken nejsou dány počtem komor profilu, ale především vestavnou hloubkou profilu, typem zasklení okna, použitým těsněním a dalšími parametry.“

 

„Jaká vestavná hloubka je tedy optimální?“

„Zjednodušeně lze říci, že kvalitní profil s větší vestavnou hloubkou a v závislosti na zvoleném typu zasklení dosahuje lepších tepelně-technických vlastností než ten s menší. Naše firma například nabízí okna KLASIK s vestavnou hloubkou 71 mm, okna KOMFORT s vestavnou hloubkou 76 mm a okna ENERGY s vestavnou hloubkou 84 mm. Okna ENERGY dosahují nejlepších tepelně-technických vlastností a to Uw = 0,7 Wm-2K-1.“

 energy_400_01

„Mohl byste nám ještě vysvětlit, proč je kvalita oken dána i typem zasklení?“

„Ano, rád. Pokud si představíme, jak vypadá okno, všichni se jistě shodneme, že plocha skla tvoří přibližně 70% okna. To je jasný důvod, proč se při výběru nových plastových oken také soustředit na typ zasklení.“

 

„Jaký typ zasklení byste nám tedy doporučil?“

„Jednoznačně trojsklo. Při zasklení trojsklem lze totiž běžně dosáhnout hodnoty tepelné prostupnosti celým oknem lepší než Uw = 0,8 Wm-2K-1, zatímco u okenních profilů zasklených běžným dvojsklem se tato hodnota pohybuje kolem U= 1,2 Wm-2K-1.“

 

„Když jste zmínil okna s trojsklem, hned mi automaticky v hlavě naběhlo, asi jako většině lidí, že trojskla se přeci používají pouze v pasivních domech. Není tomu tak?“

„Máte pravdu, že většina lidí si spojuje okna s trojskem s pasivními domy, ale v dnešní době již tomu tak není. Zhruba od roku 2010 můžeme zaznamenat postupný přechod od užívání trojskel pouze pro nízkoenergetické a pasivní domy k jejich běžnému využití u rodinných domů a dnes již i běžně u bytových domů. Toto mé tvrzení dokládají dvě následující tabulky, ve kterých je zachycen skutečně vyrobený podíl prodeje trojskel (první tabulka) a podíl prodeje jednotlivých profilových řad oken firmy STAVOPROJEKTA (druhá tabulka) za poslední tři roky.“

 

Typ zasklení/
Prodeje v %

rok
2010
rok
2011
rok
2012
Dvojsklo 61 32 25
Trojsklo 39 68 75

 

 

Typ okna/Prodeje v % rok
2010
rok
2011
rok
2012
Profilová řada Uw
KLASIK z profilu
Inoutic Arcade
1,2 84 54 32
KOMFORT z profilu
Inoutic Prestige
0,9-1,0 16 27 35
ENERGY z profilu
Inoutic Eforte
0,7 19 33


„A není příliš drahé pořídit si okna s trojsklem?“

„Rozhodně není. Uvedu Vám reálný příklad. Okna KLASIK a KOMFORT s trojsklem jsou pouze o 5 – 10% dražší než okna KLASIK s dvojsklem. A pokud porovnáme okna KLASIK s dvojsklem s okny ENERGY, která se dodávají standardně s trojsklem, zjistíme, že jde pouze o 17 – 20% navýšení.“

 

„To opravdu není tolik. Navíc asi i víc ušetříme za topení, když budeme mít kvalitnější okna.“

„Ano, máte pravdu. Pokud porovnáme standardní okna s dvojsklem s okny ENERGY, která jsou, jak už jsem říkal, standardně dodávána s trojsklem, tak hodnota koeficientu tepelné prostupnosti Uw se zlepší z 1,2 Wm-2K-1 až na 0,7 Wm-2K-1, což je o celých 42%! Čímž ušetříte výrazně více za spotřebované teplo, než při koupi běžného plastového okna s dvojsklem. Navýšení ceny mezi těmito variantami je zpravidla návratné již od 2 do 5 let.“

 

„Měl byste ještě na závěr nějakou dobrou radu pro naše čtenáře, kteří plánují výměnu starých oken za nová plastová?“

„Kromě toho, že je již dnes dobré investovat do kvalitních oken s trojsklem, určitě se Vám i vyplatí vybrat si českou firmu s minimálně 15 letou tradicí, která okna nejen montuje, ale i vyrábí.“

 

„Proč je lepší, aby dodavatelská firma i okna vyráběla?“

„Za hlavní výhodu považuji, že klient si může být jistý, že bude mít zajištěn profesionální záruční i pozáruční servis. Navíc takové firmy mají své vlastní servisní techniky, takže v případě potřeby za Vámi dojede v co nejkratší lhůtě. U firem, které okna pouze montují, bývá úroveň záručního a pozáručního servisu ne příliš vysoká.“