Kalkulace on-line Eshop oken

FAQ

Proč měnit stávající okna za plastová?

Stará okna působí esteticky značně nemoderním až zastaralým dojmem. Již nesplňují ve všech parametrech svůj účel (zatékavost, zkřížené rámy, hniloba, vznik plísní, špatná zvuková a teplená izolace, nutnost opatřovat  ochranným nátěrem). Odkládat výměnu oken se dnes při zrůstajících cenách  energií nevyplácí. Okny utíká cca 20% tepelné energie. Plastová okna jsou „bezúdržbová“, nemusíte provádět 2x ročně údržbu povrchu,  mají velmi dobré tepelně technické vlastnosti, jsou za přijatelné ceny. Plastová okna nemusí být jenom v bílé barvě, můžete si dopřát okna s fólií v imitaci dřeva nebo s nástřikem v různých barvách RAL. Moderní plastová okna v barvě imitace dřeva již laik nerozezná od oken dřevěných.
 

Jaká je životnost plastových oken?

Životnost plastových oken je dnes ověřena 50-letými realizacemi, ale i simulacemi zrychleného stárnutí ve zkušebnách výrobců profilů.
 

Je pravda, že plastová okna žloutnou, praskají?

Receptura, ze které se PVC profily vyrábí, je dostatečně prakticky prověřena. Její podstatnou složkou je tepelný stabilizátor působení UV záření. Tyto složky zaručují, že po celou dobu životnosti a použití profilů bude jejich barva a fyzikálně-mechanické vlastnosti zachovány. 

Firma Inoutic poskytuje záruku 10 let od data dodání výrobku kromě mechanických vlastností i na barevnou stálost.
Barevnou stálostí se rozumí, že po vystavení vnějšímu prostředí za klimatických podmínek, odpovídajících méně než 180 kLy/rok solární energie zůstane barva profilů téměř nezměněná, tedy případný rozdíl nebude vyšší, než stupeň 4 na šedé stupnici podle ISO 105/A03.
 

Nezačnou se okna s renolitovou fólií loupat?

Nemusíte se obávat, akrylová fólie je nanášena na profil pod speciálními UV lampami a lepena speciálními lepidly přímo výrobcem profilů. Plastový profil je na povrchu mírně rozleptán UV lampou a po nanesení fólie opět zchlazen, takže spojení je dokonalé. Fólie je odolná proti ultrafialovým paprskům.
 

Co je to mikroventilace?

Při určité poloze kliky vznikne nevelká štěrbina mezi okenním rámem a křídlem zajišťující stále přivětrávání, které zabezpečuje místnost před nadměrnou vlhkostí.
 

Jak správně větrat?

Výměna vzduchu v místnosti patří k základním hygienickým požadavkům pro pobyt osob v místnosti. Nová okna si žádají nové návyky. Původní dřevěná okna ve většině případů těsnila špatně nebo vůbec a tím byla přirozená infiltrace vzduchu trvale zajištěna. Nová okna těsní velmi dobře a zabraňují průniku vzduchu. Výborná těsnost je z hlediska tepelně izolačních vlastností pozitivní vlastnost, avšak z hlediska hygieny nemusí vyhovovat potřebám uživatele. Pro zvýšení komfortu bydlení musejí výrobci myslet i na způsob regulace větrání.
Způsobů je několik:

  • větrání otevřeným oknem-nárazové větrání, je vhodné pro rychlé, krátkodobé  větrání, kdy nedochází k ochlazení okolních stěn a vnitřního zařízení. Suchý vzduch se dá snadněji a rychleji vytopit.Zpravidla stačí 5minut cca 4 denně.
  • větrání sklopeným oknem-vhodné při venkovních teplotách podobných jako v místnosti
  • větrání mikroventilací -při určité poloze kliky se křídlo otevře na malou větrací štěrbinu a dochází k základnímu provětrávání.Okno není zajištěno proti vloupání!
  • větrání spárovou infiltrací-vzduch proudí  přerušeným těsněním do prostoru mezi rám a křídlo. Na rámu upevněná klapka působí jako ventil, který umožňuje výměnu vzduchu. Klapka je konstruovaná tak, aby pracovala v rozsahu běžných rozdílu tlaků.
     

Proč dochází k rosení oken?

Výměnou stávajících oken za nová okna plastová dochází k výbornému utěsnění prostoru. Hlavním důvodem, proč dochází k rosení oken je nižší teplota, na kterou je vytápěná místnost a vysoká relativní vlhkost.Málokdo z nás si uvědomí, kolik zdrojů vodní páry je v běžné domácnosti. Jen při spaní vydýchá člověk za noc 1-2 litry tekutin.Teplý vzduch zadrží v sobě více vlhkosti než vzduch studený a jakmile se dostane do kontaktu se studeným sklem okna, nadbytečná vlhkost se vysráží.
 

A co máme dělat, aby k rosení oken nedocházelo?

Jak už bylo řečeno, měli bychom se vyvarovat nadměrné vlhkosti v místnosti a správně větrat. Důležité je odvětrání  kuchyní a wc. Mělo by se větrat krátce a intenzivně, stačí 5 minut 4x denně. Ochladí se vzduch v místnosti, ale nedojde k prochladnutí stěn a vnitřního zařízení, což prakticky nezvyšuje energetickou náročnost. Suchý vzduch se dá snadněji a rychleji vytopit.
 

Čím může být  vyplněn meziskelní prostor?

Prostor mezi skly může být vyplněn buď předsušeným vzduchem nebo inertním plynem (argonem, kryptonem). Nahrazením vzduchu plynem s nižší tepelnou vodivostí se tepelné schopnosti skla zlepšily.Snižuje se podíl přenosu tepla prouděním a vedením. Standardní izolační dvojsklo vyplněné argonem má koeficient prostupu tepla U = 1,1 W/m2K.
Koeficient prostupu tepla s použitím kryptonu v trojsklech lze snížit až na hodnotu 0,5 W/m2K.
 

Je pravda, že plyn, kterým je vyplněn meziskelní prostor časem vyprchá?

Jako každý materiál vlivem stáří a opotřebení ztrácí postupně své původní vlastnosti. Samotné procento naplnění meziskelního prostoru záleží na technologií používanou výrobcem a standardně se pohybuje přes 90%. Běžně používané materiály propouštějí 0,5% až 0,7% plynu za rok, což je běžná hodnota, splňující normu. Z těchto údajů se dá snadno spočítat, jaká je jeho životnost.
 

Bydlíme na velice frekventované ulici, můžete nám poradit, jaké zasklení máme použít, abychom eliminovali  hluk?

Volba skla by se měla podřídit hladině hluku v okolí montáže oken. Konstrukce protihlukových skel se opírá o různou tloušťku zasklení  a o použití tlumících plynů mezi skly. Běžné sklo může být nahrazeno složeným sklem s protihlukovou  fólií. Ve standardním provedení plastových oken se používá zasklení s Rw=32dB. Čím je index vzduchové neprůzvučnosti vyšší, tím je útlum hluku větší. U rušných ulic doporučujeme zasklení 6-16-4, u kterého je  Rw=37dB a cenový nárust je minimální. Další možností jak napomoci útlumu hluku je použití středového těsnění v plastových profilech.
 

Jaké služby nabízíte zákazníkům?

Pokud navštívíte obchodní kancelář  nebo jinak oslovíte obchodní zástupce, bezplatně Vám poradíme s vhodným výběrem profilů, členěním a otevíráním oken, aby vše splňovalo Vaše požadavky a představy. Samozřejmostí je bezplatně vyhotovená cenová nabídka. Nabízíme také doplňky k oknům-vnitřní a vnější parapety, žaluzie, rolety, sítě proti hmyzu atd. Samozřejmostí je kromě demontáže a montáže oken i ekologická likvidace a zednické zapravení. Po předání oken zákazníkovi poskytujeme záruční a pozáruční servis. Před samotnou výrobou oken Vás navštíví technik, který provede přesné zaměření oken. Výroba oken probíhá ve výrobním a skladovacím areálu firmy STAVOPROJEKTA stavební firma a.s. v Moravanech u Brna na moderní výrobní lince.
 

Jakou záruku dáváte na výrobky a práci?

Na plastová okna a práci poskytujeme záruku 5let. Na vybrané komponenty, např. žaluzie, doplňky a vstupní dveře se vztahuje záruka 2 roky.
 

V jakém časovém rozmezí se pohybuje doba mezi podpisem smlouvy a samotnou realizací?

Standardní dodací lhůty pro bílé profily jsou 4 týdny od podpisu smlouvy. Pro profily s renolitovu fólií uvádíme 5-6 týdnů. Pro profily s povrchovou úpravou decoroc a profily v acrylcolorových barvách je doba 6 týdnů. Samozřejmě se každá zakázka posuzuje individuálně a doba mezi podpisem a samotnou realizací se dá po domluvě zkrátit.
 

Poraďte nám, jak se máme připravit na výměnu oken?

Stačí připravit volný prostor do vzdálenosti 1m kolem okna. V tomto prostoru bude docházet k manipulaci s okny, proto by v něm neměl být nábytek, který by mohl překážet manipulaci nebo by se mohl při manipulaci s okny poškodit. Dále se doporučuje přikrýt si nábytek folií a na podlahu si dát kartony popř. starý koberec.
 

Jak dlouho bude trvat výměna oken v bytě např. 4+1?

Výměna oken v bytě velikosti 4+1 proběhne během 1 dne včetně zednického zapravení a montáže doplňků (žaluzií). V komplikovanějších případech, např. u kastlových oken, je doba provedení delší.,dle konkrétní situace.
 

Jak máme o plastová okna pečovat?

Materiál používaný k výrobě plastových oken není náročný na údržbu. Na čištění rámů použijte běžných prostředku dostupných v každé domácnosti. V žádném případě nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem abrazivních (drsných) přísad, stejně tak je zakázáno používat různé drátěnky. Nikdy rámy nečistěte organickými rozpouštědly, ředidly, stejně tak louhem nebo kyselinami všech druhů.  Rámy z PVC nesmíte natírat. Nikdy nečistěte rámy nasucho.

Otázky zodpověďěla Ing. Renata Fojtíková, vedoucí obchodních zástupců divize výroby a montáže oken.