Tepelně technické vlastnosti

Tepelně technické vlastnosti

 

Okna STAVO-PLAST dosahují svými tepelně technickými vlastnostmi těch nejvyšších hodnot jaké jsou v současné době u plastových oken nabízeny. Vaše investice vynaložená na pořízení nových plastových oken se bude postupně vracet formou úspor nákladů na vytápění.

Nejlepším profilem z hlediska tepelně technických vlastností jsou okna ENERGY a KOMFORT, jenž jsou obzvláště vhodné pro nízkoenergetické domy.

362x400-Tepeln__technick__vlastnosti_kopie                                                                     Porovnávací tabulka součinitelů prostupu tepla U u profilu Zendow

Stávající zdvojená dřevěná okna Uw    2,8  
Požadovaná hodnota Un celého okna
dle ČSN 73 05 40
1,8
Doporučená hodnota Un celého okna
dle ČSN 73 05 40
1,1
Standardní profilový systém 70 mm Uf1,1 - 1,3
Profilový systém pro nízkoenergetické a
pasivní domy Uf
0,9 - 1,0
Standardní profilový systém zasklení
izolačním dvojsklem Uw
 1,15 - 1,25 
Standardní profilový systém zasklení
izolačním trojsklem Uw
0,9 - 1,0
Profilový systém pro nízkoenergetické a pasivní domy 
zasklení izolačním trojsklem Uw
0,7 - 0,9
Standardní zasklení systému STAVO-PLAST1,1