Aluprof MB-SR50N

Aluprof MB-SR50N

S tepelně izolovanými a v praxi ověřenými profilovými zavěšenými fasádními systémy Aluprof MB-SR50N lze koncepčně i výtvarně realizovat zcela rozdílné vertikální fasády a průhledné střešní konstrukce
- především s velkými rastrovými roztečemi a konstrukčními výškami, segmentace směrem ven či dovnitř.

Tvary střech: od pultových střech až po doširoka se rozpínající půlkruhové oblouky velkokapacitních objektů, jakými jsou např. nákupní střediska nebo správní budovy.

 

Technické vlastnosti:

  • možnosti realizace velkých rastrových roztečí a konstrukčních výšek
  • široká nabídka krycích lišt umožňuje realizaci nejrůznějších designových variant zvýrazňujících fasádu, např. viditelně sešroubovanými krycími lištami, plochými lištami nebo lištami kovového vzhledu;
  • MB-SR50N  s možností zdůraznění horizontálního či vertikálního profilu, 2-strané v přímce uspořádané uložení;
  • možnost realizace variant s odolností vůči průstřelu, vloupání a účinkům výbuchu;
  • jednoduchá a rychlá montáž díky vysokému stupni prefabrikace.