Heroal C 50 FP

Heroal C 50 FP


Systémové řešení pro protipožární fasády.

Systém protipožárních fasád heroal C 50 FP je součástí stavby, která se povinně označuje značkou CE, a dle normy EN 13501-2 byla testován v ift Rosenheim jako zavěšená fasáda. Veškeré komponenty protipožární ochrany jsou skryty v konstrukci, což umožňuje neviditelný přechod k částem fasády bez požadavků na ochranu.

02_c_50_fp2_bild_2_batch_400


Technické vlastnosti:

  • náhledová šířka: 50 mm;
  • stavební hloubka: 95 - 185 mm;
  • hloubka příčného profilu:  60 - 190 mm;
  • max. hmotnost prvku výplně: 450 kg;
  • tepelná izolace: Uf≥1,6;
  • těsnost proti silnému dešti: RE1050.
c_50_fp_0_400