HEROAL d 82 FP - Protipožární dveře

Heroal D 82 FP


Propracovaný systém pro požárně odolné elementy a kouřotěsné elementy.

Pětikomorový systém profilů heroal D 82 FP nabízí technicky vyzrálá řešení pro protipožární ochranné prvky. Oddělení chladicí zóny a funkční drážky specifické pro heroal zaručuje i při vysokém výskytu prvků trvale zajištěnou bezpečnost používání a funkčnosti. Kromě národního povolení mají tyto profily další povolení pro Rakousko, Švýcarsko a Nizozemsko.

profilserie_082_batch_400


Technické vlastnosti:

  • hloubky zastavění: 82/82 mm;
  • variabilní pohledové šířky: rám od 68 mm, křídlo od 95 mm, příčky od 90 mm;
  • max. výšky křídel: 3 009 mm;
  • max. hmotnost křídla: 250 kg;
  • tepelná izolace: Uf≥3,3;
  • nepropustnost vody při dešti: 3A
  • odolnost proti zatížení větrem: C3;
  • třída protihlukové ochrany 1-3;
  • zábrana proti vloupání: RC 3;
  • pětikomorový systém profilů.
d_82_fp_0_400200x200-082_foto

 

 

Technické údaje naleznete zde.