Výrobní a skladovací areál

Kompletní dodávku oken a dveří STAVO-PLAST zajišťuje STAVOPROJEKTA stavební firma, a.s. Kompletní dodávka zahrnuje bezplatné poradenství a konzultace, kde Vám poradíme s vhodnou volbou tvaru, členění a otevírání okna, aby plně splňovalo Vaše požadavky. Samozřejmostí je bezplatně vypracovaná cenová nabídka.

img_0675_900x600_400img_0680_900x600_400imgp8510_400
imgp8423_400_01imgp8407_400
vroba_hlinku_2o_400vroba_hlinku_3o_400

Před samotnou výrobou okna Vás navštíví technik, aby provedl přesné zaměření otvoru. Okno je poté vyrobeno ve Výrobním a skladovacím areálu STAVOPROJEKTY stavební firmy, a.s. na nové moderní výrobní lince. Kvalita výroby je zajištěna udělenými certifikáty ČSN EN ISO 9001:2001 a ČSN EN ISO 14001:2005. Na výrobu navazuje montáž zajišťovaná kvalifikovanými pracovníky firmy. Montáž oken a dveří průměrného bytu proběhne standardně během jednoho dne a to včetně osazení parapetů, úpravy ostění a montáže žaluzií. V komplikovanějších případech, zejména u starších zděných domů se zalomeným ostěním a kastlovými okny, je doba provedení delší, dle konkrétní situace.

Investorovi je firmou garantována kvalita a odpovědnost za projektovou dokumentaci, výrobu oken a montáž.